Προσκλήσεις -Ετήσιου Προγράμματος 2011

Ημερομηνία Τίτλος Αρχείο πρόσκλησης
21/2/2013  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ *- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.3Β/11, ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
12/6/2012  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
15/3/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2011
15/3/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.1/11
15/3/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2/11
15/3/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.3/11
15/3/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.4/11
15/3/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.1/11
15/3/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 3.1/11
15/3/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 4.1/11

<– Επιστροφή

 

Comments are closed.